5 veiligheidstips

5 veiligheidstips

5 tips voor een veilige werkomgeving

Efficiënt en kwalitatief kunnen werken, begint bij de veiligheid van de werkplaats. Zoals veiligheid een basisbehoefte is in ons dagelijks leven, is het dat ook in het werkleven. Kleine ingrepen kunnen hierbij al snel een grote impact hebben, denk maar aan veiligheidspictogrammen, leidingmarkeringen of veiligheidsspiegels.

signalisatie verkeersborden, waarschuwing heftruck, stopbord, veiligheidsspiegel, verkeersspiegel
veiligheidssignalisatie, signalisatie, pictogrammen, veiligheidsbord

1. Communiceer

Alle info over uw bedrijf moet voor iedereen beschikbaar zijn, ook voor bezoekers of leveranciers die zich voor de eerste keer op uw bedrijfsterrein bevinden. Informatiepunten en/of planningsborden maken in 1 oogopslag duidelijk wie op welke locatie moet zijn, hoe ze daar geraken en met welke veiligheidsvoorschriften ze dienen rekening te houden.

2. Structureer

Een veilige werkplaats is proper, opgeruimd en gestructureerd. Zo niet, kunnen gebruiksmaterialen obstakels vormen die de workflow kunnen hinderen of zelfs ongevallen veroorzaken. Door elke werktool een vaste plaats te geven op een schaduwbord, is het ook eenvoudiger bij te houden wanneer er bijbestellingen moeten gebeuren.

schaduwbord lean 5s structuur opgeruimd
veiligheidspoortje alert stop wandelpad zebrapad

3. Attendeer

Vaak zijn werknemers zich wel bewust van de mogelijke gevaren maar kunnen ze toch afgeleid te zijn. Het is van levensbelang dat je op het juiste moment de focus op het potentiële gevaar richt. Een veiligheidspoortje onderbreekt het traject van de werknemer waardoor ze extra aandachtig zullen zijn bij hun volgende handeling.

4. Stimuleer

Een positieve aanpak geeft vaak een nog betere uitkomst. Door de veiligheidsresultaten openlijk te communiceren, stimuleert u uw werknemers om steeds beter hun best te doen. Het cijfer ‘aantal dagen zonder ongeval met werkverlet’ moet zo hoog mogelijk, een ideaal gezamenlijk doel.

Veiligheidsresultaten ongevallenbord led
Stickers, corona, covid-19, veiligheidssignalisatie, signalisatie, coronamaatregelen, vloerstickers

5. Repeteer

‘Repeteren, repeteren, wie zijn best doet zal het leren.’ Om de veiligheid te optimaliseren moeten we vaak gewoontes afleren of ombuigen. Wie had gedacht dat we vandaag de dag een elleboog zouden moeten geven ipv een hand? Veiligheidsregels dienen altijd en overal herhaald te worden zodat iedereen ze in acht kan blijven nemen.

Wilt u meer weten over dit onderwerp?

Maak een afspraak met een van onze experts
Maak een afspraak
  • Offerte binnen 48u
  • Geen aankoopverplichting
  • Gratis prijsaanvraag